0

Historie sv. Valentýna

Svátek sv. Valentýna se v našich končinách těší stále větší oblibě. Zejména mladí lidé využívají tohoto dne k tomu, aby svým láskám sdělili důvod, proč jsou zrovna oni těmi vyvolenými, kteří zaujímají v jejich srdcích to největší místo. Odkud se ale vzala dnešní podoba tohoto svátku a co zapříčinilo jeho vznik?


Obecně známým faktem je to, že svátek svatého Valentýna získal svou současnou podobu ve Spojených státech amerických. Odtud se svátek rozšířil do mnoha zemí světa. Největší oblibě se těší samozřejmě ve svých mateřských Spojených státech a také v Evropě. Málokdo již ale ví, že vznik svátku sv. Valentýna se datuje již do doby dávno minulé.

Vznik svátku je opředen několika legendami. Jedna z legend například praví, že předchůdcem dnešního svátku sv. Valentýna je svátek Luprecalia, jež byl slaven ve starověkém Římě. Svátek Luprecalia měl z dnešního pohledu velmi zajímavou podobu. Dal by se přirovnat možná až ke zvláštní „loterii“. Mladé dívky umístily v předvečer svátku do tzv. „urny lásky“ lísteček, na kterém bylo napsáno jejich jméno. Další den si každý mladý muž vylosoval jednu dívku, která se na jeden rok stala jeho „vyvolenou“.

Další legenda zase praví, že vznik svátku sv. Valentýna zapříčinil římský kněz Valentýn. Ten se vzepřel proti římskému vládci Claudiu II., který svým vojákům zakázal sňatky, protože ženy prý kazí morálku válečníků. Kněz Valentýn ale i přesto nadále oddával mladé páry, kvůli čemuž byl uvězněn. Ve vězení se sblížil s dcerou dozorce, které těsně před svou popravou poslal dopis, na kterém bylo napsáno „Od tvého Valentýna“ – jednalo se o první valentýnské přání, které se dnes označuje jako valentýnka. Kněz Valentýn byl popraven 14. února.

Oslavy mučednictví kněze Valentýna následně splynuly s oslavami svátku Luprecalia a vznikl tak oblíbený svátek zamilovaných.

O oživení této tradice se na počátku 20. stol. zasloužil americký výrobce vánočních přáníček Walter Scott, když se snažil přijít na nápad, který by odvrátil bankrot, jenž mu hrozil. Nutno dodat, že to byla skutečně trefa přímo do černého, což ostatně dokazuje i současná obliba sv. Valentýna.

Nám nezbývá než popřát ať tento den prožijete společně s vaší láskou.
Agentura na zážitky Esennce s.r.o.