0

Essence

Zážitková agentura ESSENCE nabízí originální zážitky po celé ČR. Zvolte si zážitek, které Vás zájímá.

Proč právě ESSENCE? Essence znamená podstatu věci nebo jeho koncentrát. Význam slova essence nás inspiroval, když jsme hledali výstižný název pro naši agenturu na zážitky essence.cz. Filosofií zážitkové agentury essence.cz je naplňovat naše životy zážitky.

Co o významu slova essence uvádějí encyklopedie. Essence (lat. essentia od slovesa esse, být), česky také bytnost, znamená v hovorové řeči podstatu, jádro věci („essence jeho proslovu“) nebo i jen koncentrát (tresť, „čajové essence“, „květové essence“, „vonné essence“).

„Essence je to, co se uskutečňuje v bytí.“ (Tomáš Akvinský, Summa theologica, I. 39. 2. 3)
„Z toho jsem poznal, že jsem substance, jejíž celá essence tkví pouze v tom, že myslí.“ (Descartes, Rozprava o metodě IV.)

Essence tak je protějškem k pojmu existence. Essencialistická filosofie (např. Gottfried Wilhelm Leibniz) chápala essenci jako nutnou podmínku existence (bez essence psa nemůže existovat žádný pes).