0

Esence

Agentura na zážitky Esennce je občas hledána pod názvem ESENCE. Velký výběr zážitkových dárků plných adrenalinu, relaxace nebo romantiky.

Proč právě ESENCE? Význam slova esence nás inspiroval při volbě jména pro naši zážitkovou agenturu Esence.cz. Esence má dva základní významy. Esence znamená podstatu něčeho nebo také koncentrát. Filosofií naší agentury na zážitky je, že zážitky by měly být hlavní esencí našich životů.

Co o významu slova esence říká encyklopedie. Esence (lat. essentia od slovesa esse, být), česky také bytnost, znamená v hovorové řeči podstatu, jádro věci („esence jeho proslovu“) nebo i jen koncentrát (tresť, „bachovy esence“, „květové esence“, „bachovy květové esence“).

Esence je to, co se uskutečňuje v bytí.“ (Tomáš Akvinský, Summa theologica, I. 39. 2. 3)
„Z toho jsem poznal, že jsem substance, jejíž celá esence tkví pouze v tom, že myslí.“ (Descartes, Rozprava o metodě IV.)

Esence tak tvoří protějšek k pojmu existence, tj. aktuálního bytí, existování nebo výskytu věci. Starší esencialistická filosofie (např. Gottfried Wilhelm Leibniz) chápala esenci jako nutnou podmínku existence (bez esence psa nemůže existovat žádný pes).